Y-connector, 11 mm

Kết nối an toàn các ống có kích cỡ khác nhau: trực tiếp và không cần hỗ trợ kỹ thuật. Để thu gom an toàn chất thải HPLC lỏng và nhiều ứng dụng khác trong phòng thí nghiệm!

Link liên kết