Showing all 6 results

– Haier có đa dạng các dòng tủ lạnh chuyển lưu trữ mát và lạnh cho dược phẩm, thuốc thử, vaccine…
– Hoạt động bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, giá cả phải chăng
– Thiết kế khoa học, tiết kiệm không gian,