TỦ LẠNH DƯỢC PHẨM DÒNG TIÊU CHUẨN

  • Thang nhiệt: 2 – 8°C
  • Độ chính xác hiển thị: 0.1°C
Link liên kết