https://scat-europe.com/en/products/safety-funnels/overview/

No products were found matching your selection.


Các thùng chứa mở có thể gây ra các nguy cơ cháy nổ và mất an toàn. Dể thu gom chất thải lỏng một cách an toàn và phù hợp với công nghệ hiện đại! Các phễu an toàn SCAT có thể được đóng lại an toàn và tránh mọi nguy cơ bắt lửa. Ngoài ra thiết bị của SCAT được làm nhựa chống tĩnh điện!