Showing all 6 results

Bên cạnh việc sản xuất nhà máy đông khô và tiệt trùng, chúng tôi đã tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực nhà máy nhiệt đặc biệt trong những năm gần đây. Việc sản xuất được thực hiện theo các thông số kỹ thuật và mong muốn của khách hàng.