Nhà sản xuất và phân phối thiết bị tiệt trùng, nồi hấp tiệt trùng và máy đông khô cho các phòng thí nghiệm, sản xuất và nghiên cứu.