Thread adapter, type 21

Nắp SCAT có nhiều kích cỡ ren. Nếu vẫn chưa có cỡ ren phù hợp cho bình chứa của bạn, chỉ cần sử dụng bộ chuyển – adapter thích hợp. Liên hệ chúng tôi! Chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn chọn đúng kích cỡ.

Link liên kết