Safety Cap VI, V2.0, GL45, với khóa vòi

Link liên kết