S60 / 61, dẫn tĩnh điện

Để chuyển hoặc làm rỗng các thùng chứa chất thải của bạn một cách an toàn: các vòi rót có sẵn của SCAT với các phiên bản khác nhau. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Link liên kết