PTFE capillary 2.3 mm OD

Ống mao dẫn-Capillary tiêu chuẩn làm bằng PTFE cho HPLC. An toàn và kháng hóa chất, đường kính ngoài 1,6, 2,3 và 3,2 mm.

Link liên kết