Ground strap, rigid

Bảo vệ chống cháy nổ và tiếp đất an toàn chống lại các nguy cơ đánh lửa: nhiều thành phần SCAT làm bằng nhựa dẫn điện có kết nối tiếp đất. Ở đây bạn sẽ tìm thấy cáp nối đất phù hợp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự lựa chọn phù hợp, chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp! Liên hệ chúng tôi!

Link liên kết