Exhaust filter XXL, for barrel, Type 2 (cho thùng chứa)

Link liên kết