Corrugated hose connection, ID 8.0 mm

Kết nối các ống thải lớn hơn với hệ thống SCAT, ví dụ: phù hợp với hệ thống Agilent hoặc Shimadzu. Kết nối ống mềm là kết nối linh hoạt nhất trong hệ thống SCAT. Liên hệ chúng tôi! Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp.

Link liên kết