Canister, 10 L, S90, type 2

Thùng thu gom chất thải lỏng, tương thích với hệ thống SCAT. Được làm bằng nhựa chịu hóa chất, cho nhiều ứng dụng. Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kích thước hoặc vật liệu chỉ chính xác không? Liên hệ chúng tôi! Chúng tôi sẽ rất vui khi được giúp bạn.

Link liên kết