SymLine là hệ thống thu gom mô-đun thông minh cho chất thải lỏng. Tích hợp hoàn hảo vào thiết bị phòng thí nghiệm của bạn. Được phát triển đặc biệt cho các yêu cầu trong phòng thí nghiệm phân tích. SymLine là nhãn hiệu đã đăng ký của SCAT Europe GmbH

 

Link liên kết