Ống ruột gà tiêu chuẩn, phù hợp kết nối giữa các bộ phận, hệ thống Agilent. Được làm bằng PE kháng hóa chất, và rất linh hoạt nhờ hình dạng ống lượn sóng.

Link liên kết