118960-Lid funnel, S60 / 61, el

Các thùng chứa hở có thể gây ra hỏa hoạn và nguy hiểm cho sức khỏe. Thu gom chất thải lỏng một cách an toàn và sử dụng công nghệ mới nhất: Phễu an toàn SCAT đóng lại một cách an toàn và ngăn ngừa nguy cơ bắt lửa – tất nhiên được làm bằng vật liệu kháng hóa chất. Các phiên bản dẫn điện cung cấp khả năng bảo vệ chống cháy nổ thông qua việc nối đất an toàn.

Link liên kết