HHS-256

  • Thể tích buồng: 256L
  • Thang nhiệt: 5 – 70°C, độ chính xác điều khiển: ±0.1°C
  • Thang ẩm: 10 – 90% rH, độ chính xác điều khiển: ±0.1% rH
  • Kích thước trong: 650x570x700 mm
  • Kích thước ngoài:835x905x1190 mm
Link liên kết