Can chứa chống tĩnh điện 30 L, S60 / 61

Link liên kết